fredag 17. september 2010

Innføring av LEAN i alle avdelinger


Vi er i gang med innføring av LEAN som nytt verktøy for organisering av våre ulike arbeidsoppgaver. Utsira Kommune er trolig første norske kommune som innfører LEAN i alle avdelinger, som ledelsesfilosofi og forbedringsverktøy.

Utsira Kommune deltar i et pilotprosjekt i regi av KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), der sju samarbeidende kommuner utdanner veiledere som vil få både teoretisk og praktisk øvelse i å gjennomføre forbedringsprosjekter i kommunene. KS samarbeider med KL (Kommunenes Landsforening i Danmark), og erfarne danske kommunekonsulenter står for opplæring og støtte.LEAN er opprinnelig
Utsira Kommune deltar sammen med Haugesund Kommune (som innfører LEAN i pleie og omsorg) Lillehammer regionen er representert med Øyer, Gausdal og Lillehammer. Andre kommuner er Hamar og Oppegård. Les mer om Øyer Kommune sitt LEAN arbeide.

Ledelse: Hvordan etablere en kultur for kontinuerlige forbedringer, hvor medarbeidernes kreativitet og energi utnyttes ved hjelp av tilretteleggende ledelse og inspirerende metoder og verktøy?

LEAN er en langvarig prossess som trigger arbeidstaker til stadig å tenke på forbedringer (5 hovedprinsipper)
1 - Spesifiser hva som skaper verdi for kunden
2 - Identifiser verdistrømmer og fjern tap
3 - Skap flyt omkring de verdiskapende aktiviteter
4 - Innfør nye styringsprinsipper
5 - Streb etter det perfekte gjennom løpende forbedringer

Våre veiledere innen LEAN er Oppvekstsjef/rektor - Bjørn Aadnesen og Pleie- og omsorgsleder - Arild Søyland. Se kontaktskjema

Veilerene har deltatt på første samling og alle avdelinger i kommunen er utfordret med en arbeidsoppgave. Alle avdelinger skal ta en gjennomgang på et utvalgt arbeidsområde i avdelingen. (Bildet) viser flytskjema for administrasjonen/kulturavdelingen sitt arbeide med gjennomgang av post/kommunikasjon tjenesten i kommunen. Teknisk/renhold, Skole/Barnehage og pleie- og omsorg har sine egne arbeidsoppgaver med gjennomgang av et tjenesteområde i etaten.

Nyhetsstoff fra LEAN deltakerne i Norge:
Lillehammer kommune: http://www.lillehammer.kommune.no/view/787938/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar