torsdag 28. januar 2010

Årsmelding mest populære presentasjon - Statistikk fra Slideshare i 2009

Emne: Your Year in 2009 on SlideShare

SlideShare

Hi Utsira Kommune,

It is always exciting to bring in a new year. Taking a look back, here's a quick summary of your year on SlideShare, in 2009.

In 2009, you uploaded 6 presentations and got:

  • 1298 views
  • 216 average views per presentation
  • 1 favorite
  • 5 followers

Your most popular presentation was:

Årsmelding for Utsira Kommune 2008

530 views

0 favorite


View Your Popular Presentations


We hope you have a great 2010 on SlideShare and get more views and followers. Go upload more today!

All the best,
The SlideShare Team

Posted via email from Utsira's posterous

tirsdag 19. januar 2010

Uke 3 - 2010

Nytt forsidefoto på kommuneportalen. Utsira Fyr i vintersol.

Ny kulturkalender for våren 2010 begynner å ta form. Kom med oppdateringer og justeringer. For å unngå møtekollisjoner så er det kjekt å få inn melding om arrangement i god tid.

Årets første Siralapp er sendt ut

friendfeed finner du feeds fra de fleste sosiale medier som kommunen deltar i.

På Utsira Kommune sin tilhengerside på facebook finner du linker til andre sider fra Utsira. Bli med som tilhenger.

Er du interessert i å flytte ut til Utsira? I så fall bør du følge Utsira Bulyst på facebook.

Ha en god uke
Posted by Picasa

lørdag 2. januar 2010

Hvorfor er vi på Twitter og Facebook?

Denne Bloggposten er hentet fra web-ansvarlig i Utsira Kommune sin blogg - Utsira as Way of Life. Den sier litt om hvorfor kommunene bør delta i de sosiale medier. På Friendfeed ser du de fleste Sosiale nettverk som kommunen deltar i. Utsira Kommune var første kommune ut på Twitter.com i desember 2008, og første norske kommune ut på GetSatisfaciton.com. Samt vakte oppskikt i rapport om regjeringens bruk av sosiale medier i april 2009

Posten er gengitt i sin helhet under. Noen kommentarer?

Bare 45 Twitterkommuner innen utgangen av 2009


Mine spådommer om 'over 100 Twitter-kommuner innen utgangen av 2009' gikk i dass! Litt underlig, fordi de fleste nyhetskanaler tilbyr direktekontakt via Twitter og at mikroblogging forenkler nyhetsformidlingen i komunene..

Pr 31.12.09 teller listen 45 Twitterkommuner. Du kan følge alle kommunale tweets via denne twitter-listen opprettet av Utsira Kommune.

Av disse kommunene er det kanskje 1/3 som er aktive twitter-kommuer. Horten Kommune gikk nettopp ut med tweet om at de ikke hadde ressurser (?) til å fortsette sin tweeting. Noe som Suongirs blogg har fulgt opp.

Trondheim (863), Oslo (617) og Kongsvinger (483) er de kommuner med flest følgere på twitter. Utsira Kommune ligger på sjette plass med 354 followers.

Hvorfor er Utsira Kommune på Twitter?
Utsira komune var første kommune ut på twitter i 2008. Vårt mål var i første omgang å få til en enklere nyhetsformidling (samling av feeds) fra kommunal virksomhet via mikro-blogging. Senere har nyhetsstømmen utviklet seg til å gjelde dialog med omverden og kommunens inbyggere. Nullutslipps-kommunen har hatt fokus på miljø og klima på lik linje som @SteinarJOlsen og @Kronprinsparet, men også følt et ansvar å hjelpe andre kommuner inn på Sosiale Medier.

Folket velger Facebook.
FB er ikke den beste plattformen, du må være medlem og det er mye dill og dall der inne, men det er viktig å være der folket er! Brukerdialogen er best på egne tillhengersider på FB. 28 Norske Kommuner har opprettet egne tilhengersider. langt flere er inne med egne grupper, i en jungel med kvasi-grupper. Mer en 60+ egentlige kommuner ligger inne som grupper, noen er opprettet 'Bare for moro skyld'. Et titalls kommuner ligger sågar inne som egne 'personer' på FB.
Utsira Kommune er også på FB med en egen tilhengerside (fan-page). Kommunen sitt mål med å være her er, dialogen med egne innbyggere og venner, samt og feede våre nyhetsmeldinger fra Twitter.