fredag 28. desember 2012

Tilbakeblikk - Da selveste Spartacus Chetwynd gjestet Utsira

Spartacus Chetwynd var Turner-Prize aktuell når hun gjestet Kunstnerleiligheten ved Utsira Fyr i to uker i september/oktober 2012. Turner-Prisen er den mest prestisjefylte samtidskunstprisen i England i regi av Tate i London.

Spartacus presenterte en interaktiv forestilling/puppetshow med titelen 'The Seal Wife'. Forestillingen baserer seg på et gammelt Færøysk/Islandsk/Shetlandsk folkeeventyr om en 'Selki' en kvinneskikkelse i seldrakt. Det var mulig å påvirke fortellingen og bestemme hva slags setting man selv ville ha. ..Med eller uten forteller. En opplevelse som måtte oppleves!


For dere som ikke fikk med dere The Seal Wife ved Utsira Fyr den 22 September i år..

Sjekk ut denne video presentasjonen fra R-open 2012

Spartacus Chetwynd - Awakening - R-Open 2012 from R-Open on Vimeo.

Spartacus fikk ikke Turner-prisen i 2012 men hun markerte seg godt på selve prisutdelingen. Vi har fått tilsendt dette bildet fra Spartacus Chetwynd med hilsener til folket på Utsira.


tirsdag 27. november 2012

Utsira som inspirasjon

Det er mange kunstnere som finner tonen, lyset og inspirasjonen på Utsira..

Helt siden tidenes morgen har kunstnere søkt ut til Utsira for inspirasjon. Olaf Krohn var første pioner med tegninger fra 1883. Fredrik Kolstø og komponisten Lennart Lundberg ble inspirert av Jonas Anton Dahl sin roman 'Chargadør Sahl' som omhandler Sirabuen og Johan Dahm, den siste godseier på Utsira.

File:Utsira by Olaf Krohn.png
Tegning Olaf Krohn Utsira 1883 - wikipedia

I tidligere tider var det samfunns-eliten i form av fiskeri-inspektører, fyrmestere og kjøpmenn som var vertskap for kunstnere. I dag er det Kunstnerleiligheten som Utsira Kommune drifter ved Utsira Fyr. De to faste festivalene på Utsira 'A day at the LightHouse' og Siradagane er også med på å trekke ut artister og kunstnere til Utsira.

Siste år...

Hovering Orville gjestet musikkfestivalen 'A day at the Lighthouse' og gav oss denne fine videoen. Tydelig å spore at bandet har fått Utsira Puls og Utsira Energi:


Nina Nielsen og Biosphere gjestet 'A day at the Lighthouse 2011'. Deres møte på Utsira gav henne en ny label og 'What Was A Wild Night' kom ut på Biophon record nå i høst.


Kirsty McGee gjestet Utsira sammen med Myskin's Rubythroat i høst. Begge artister har gjestet Utsira tidligerer men i år på samme scene på intimkonsert på Dahmsgård: denne videoen følger vi artistene på tur til Utsira Fyr: direktelenke Setting of the Sun


Rogaland Fylkeskommune disponerer kunstnerleiligheten i sommermånedene og dette har gitt en utømmelig liste med artister og kunstnere som har gjestet Utsira og gitt oss inspirasjon og blitt inspirert selv.

Eirik Newth har skrevet deler av Neopangea og Riverton-prisvinner Vidar Sundstøl har startet tankeprosesser omkring sin trilogi ved Utsira Fyr..

Vi takker for alle kunstneriske øyeblikk vi har fått i de siste år.. og håper at det er flere som finner inspirasjonen på Utsira.

fredag 10. august 2012

Revidert svarteliste - fremmede arter på Utsira


En svarteliste er en oversikt over fremmede arter som kan gjøre skade på vårt opprinnelige natur- og kulturlandskap. De fremmede artene er ofte introdusert fra andre kontinent via mennesker som ønsker seg prydplanter, parkfugler, eller ubevisst via handel, transport og ballast.

Utsira kommune var Norges første kommune med egen svarteliste i 2007. På Utsira er sirabuen mest kjent med kampen mot brunsnegl (Iberia skogsnegl) og forvillede frøskudd fra 70 tallets Sitkagranplantninger.  

Siden 2007 har det blitt tilført mer kunnskaper om fremmede arter som gjør skade og i desember 2011 fikk vi en egen handlingsplan i regi av Fylkesmannen i Rogaland. Artsdatabanken har oppdatert nasjonal svarteliste i 2012 og det er innført en egen forskrift mot planting av fremmede treslag gjeldende fra 1 juli 2012

Denne utgaven av svarteliste for Utsira Kommune er oppdatert med tiltak for aktuelle arter som utgjør en trussel for Utsira sitt natur- og kulturmiljø.

Nye høyrisiko-arter siden 2007 er Parkslirekne, Kjempespringfrø og Japansk drivtang! Bekjempede arter siden 2007 er Villkanin  

Les den oppdaterte svarteliste for Utsira Kommune her. 


Fagerfredløs en forvillet hageplante som kom til Utsira ca 1960, og som nå.har store ville bestand ved Lyshuset og langs veg på Aust
 

mandag 14. mai 2012

Snegler i fokus på Biomangfolddagen 22 mai 2012


Biomangfolddagen

Internasjonal dag for biologisk mangfold

FN har utpekt 22. mai som den internasjonale dagen for biologisk mangfold. I den forbindelsen starter vi en årlig kampanje der norske skoler oppfordres til å delta. Kampanjen skal gå av stabelen hver vår, en uke før og en uke etter selve biomangfolddagen. Tema vil variere fra år til år.
I 2012 ønsker vi å sette fokus på landlevende snegler. I perioden fra 15. til 29. mai håper vi at mange skoleklasser vil delta med undersøkelser av snegler i sitt nærmiljø.
Etter at skolen har rapportert sine funn med bilder vil en ekspert (Torstein Solhøy, UiB) gå gjennom materialet og kontrollere at artsbestemmingen er korrekt. Skolen vil få tilbakemelding på alle funn som de rapporterer. Etter at eksperten har kvalitetssikret materialet vil det bli overført til den nasjonale portalen for funn av biologisk mangfold, Artsdatabankens Artskart. Da blir skolens materiale tilgjengelig for forskning og forvaltning. Skolens bidrag vil øke vår kunnskap om sneglene, og man kan på en bedre måte forvalte artene og deres leveområder.
Biomangfolddagen er et samarbeid mellom Artsdatabanken og Miljolare.no. Artsdatabanken er en institusjon som ligger i Trondheim, og som er en del av universitetet i denne byen. De som arbeider i Artsdatabanken arbeider med å samle og spre kunnskap om arter og naturtyper i Norge. Denne kunnskapen lagrer vi i datasystemer og sprer videre til alle interesserte på nettet.  For å få til dette arbeider Artsdatabanken sammen med forskere og andre som kan mye om naturen over hele Norge.
Kjekk syssel for skoleklasser og interesserte enkeltpersoner. Miljolare.no har opprettet en egen snegleside med informasjon om kampanjen. Sneglefoto som er lagt inn  på miljolare.no i perioden 15-29 mai vil bli artsbestemt av snegleekspert fra UiB.

Det finnes hele 100 arter med landlevende snegler i Norge. I Utsira Kommune er det kun registrert 3 arter (svartskogsnegl Arion ater brunskogsnegl Arion vulgaris hagesnegl Cepaea hortensis), så det bør være store muligheter for å finne nye arter på Utsira.

Brunskogsnegl er kanskje den mest kjente sneglen på Utsira som også finnes på vår svarteliste.  

mandag 16. april 2012

Vi har også en side på Google Pluss (G+)

Har du merket at det her blitt mindre aktivitet i aktualitetsfeeden på betabloggen vår? Tidligere delte vi aktualitetsstoff fra våre feeds (fylkesmannen, regjering.no osv) direkte fra Google Reader (Google Leser). Siden 3. februar 2010 har vi lest totalt 19 243 elementer for å holde dere og oss oppdatert om hva som skjer i samfunnet vårt. Vi deler det vi synes er viktig for dere.

Google vil at vi deler mer til G+ og har stengt mulighet til å lenke med kommentarer. Derfor opprettet vi en egen side for Utsira Kommune på G+ november i fjor. Logg deg inn som personlig bruker på google '+deg' og følg oss på vår side.

Her kan du lese mer aktuellt nyhetsstoff fra Utsira Kommune: