fredag 17. september 2010

Innføring av LEAN i alle avdelinger


Vi er i gang med innføring av LEAN som nytt verktøy for organisering av våre ulike arbeidsoppgaver. Utsira Kommune er trolig første norske kommune som innfører LEAN i alle avdelinger, som ledelsesfilosofi og forbedringsverktøy.

Utsira Kommune deltar i et pilotprosjekt i regi av KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), der sju samarbeidende kommuner utdanner veiledere som vil få både teoretisk og praktisk øvelse i å gjennomføre forbedringsprosjekter i kommunene. KS samarbeider med KL (Kommunenes Landsforening i Danmark), og erfarne danske kommunekonsulenter står for opplæring og støtte.LEAN er opprinnelig
Utsira Kommune deltar sammen med Haugesund Kommune (som innfører LEAN i pleie og omsorg) Lillehammer regionen er representert med Øyer, Gausdal og Lillehammer. Andre kommuner er Hamar og Oppegård. Les mer om Øyer Kommune sitt LEAN arbeide.

Ledelse: Hvordan etablere en kultur for kontinuerlige forbedringer, hvor medarbeidernes kreativitet og energi utnyttes ved hjelp av tilretteleggende ledelse og inspirerende metoder og verktøy?

LEAN er en langvarig prossess som trigger arbeidstaker til stadig å tenke på forbedringer (5 hovedprinsipper)
1 - Spesifiser hva som skaper verdi for kunden
2 - Identifiser verdistrømmer og fjern tap
3 - Skap flyt omkring de verdiskapende aktiviteter
4 - Innfør nye styringsprinsipper
5 - Streb etter det perfekte gjennom løpende forbedringer

Våre veiledere innen LEAN er Oppvekstsjef/rektor - Bjørn Aadnesen og Pleie- og omsorgsleder - Arild Søyland. Se kontaktskjema

Veilerene har deltatt på første samling og alle avdelinger i kommunen er utfordret med en arbeidsoppgave. Alle avdelinger skal ta en gjennomgang på et utvalgt arbeidsområde i avdelingen. (Bildet) viser flytskjema for administrasjonen/kulturavdelingen sitt arbeide med gjennomgang av post/kommunikasjon tjenesten i kommunen. Teknisk/renhold, Skole/Barnehage og pleie- og omsorg har sine egne arbeidsoppgaver med gjennomgang av et tjenesteområde i etaten.

Nyhetsstoff fra LEAN deltakerne i Norge:
Lillehammer kommune: http://www.lillehammer.kommune.no/view/787938/

tirsdag 14. september 2010

Vedtatte retningslinjer for opptreden i Sosiale Medier

Utsira Kommune har vært en foregangskommune innen Sosiale Medier siden oppstart av Flickr bildebase i Biblioteket i 2007. Utsira var første Norske kommune på twitter i desember 2008. Bærum og Trondheim kommune har i lang tid jobbet med retningslinjer for opptreden i Sosiale Medier.

I dagens iphone/androide-samfunn viskes grensene ut mellom arbeidsliv/privatliv. For våre kunder kan det være vanskelig å vite hvilke roller våre ansatte har når dialogen går på nett/telefon og ikke et offentlig kontor.

Derfor har det vært nødvendig for Utsira Kommune å vedta egne kjøreregler for hvordan vi skal opptre i våre Sosiale nettverk. Som Trondheim Kommune så har vi delt opp våre retningslinjer i hvordan vi skal opptre på våre offisielle kontoer (A) og hvordan vi som ansatte vurderer våre ulike roller og skiller mellom privat og offentlig person (B). Se våre retningslinjer for opptreden i Sosiale Medier. Saksframlegg

torsdag 2. september 2010

Oslo Kommune goes Beta! ..En beta-betraktning

http://oslobeta.files.wordpress.com/2010/09/obeta2.jpg?w=197&h=208Oslo Kommune hiver seg også inn i Beta-blogging'en! Hyggelig å se bloggen vår omtalt i deres Beta hva?-post. Dette minner oss om vår egen beta-tanke (under constrution). En brukerstyrt blogg er avhengig av at våre innbyggere leser bloggen vår og kommer med innspill og forslag til vår Blogging. Sjekk gjerne ut hvordan andre kommuner driver sin bloggvirksomhet i høyremenyen i vår bloggliste.

Blogging muliggjør fletting av informasjon, automatiske oppdateringer og finere presentasjoner enn det som vi klarer å få til på en normal 'hjemmeside'. På bloggen vår 'Utsira Kommune i Betablogging' kan du finne siste bilder fra vårt Picasa-webalbum, lese andre blogger som vi følger, siste tweets fra twitter og vår Google Leser hvor vi varsler om nyheter og kurs fra offentlige aktører m.v. Kom gjerne med merknader til ting som du savner?

http://biblogg.files.wordpress.com/2010/08/kommuner.gif?w=166&h=60
I følge digi.no har de fleste kommuner har valgt å se bort fra Sosiale Medier (via Norske Bibliotekblogger).

Oslo (NTB): Bare hver fjerde norske kommune har tatt i bruk sosiale medier for å informere sine innbyggere… bare 23 prosent av norske kommuner [har] tatt i bruk sosiale medier for å kommunisere med innbyggerne.

… 17 prosent av norske kommuner har en offisiell Facebookside, 15 prosent er på Twitter og 13 prosent har en blogg.

Mens halvparten av kommunene oppdaterer sin Twitterkonto daglig gjør bare 36 prosent av Facebook- brukerne det samme.

Ungdommene i NRK Beta er vel de som har inspirert mest til de tidlige Sosiale kommuner, og er du interessert i det som skjer på den nye media-fronten, så er disse verdt et rss-feed.

Velkommen inn i Beta-sandkassen med en lekker WordPress blogg Oslo Kommune.

Publisert av
web-ansvarlig
Atle Grimsby @atgrims