onsdag 15. april 2015

Slutt på morroa! 15. april er det slutt på utendørs bålbrenning.

Uteskolen ved Utsira Skole har hatt stor glede av bål på sine turer men nå er det slutt! I allemennsretten gjelder utendørs bål og i perioden 15. april til 15. september er det forbud mot bruk av utendørs ild. Vi har også en egen lokal forskrift hvor §4 sier mer om tema.

På uteskolen har vi lært flere båltyper. Men skal du lage et godt matbål så er det pagodebålet vi bruker. Berberbål-varianten - med tykke stokker lagvis på kryss og tenne på fra toppen av bålet.


Nå får stormkjøkkenet bli den nye trygge varianten på våre utfartsdager i uteskolen.

mandag 9. mars 2015

Styrking av uteskolen i frluftslivets år

http://www.friluftslivetsar.no/wp-content/uploads/2014/10/logo_large_green-300.png  I forbindelse med friluftslivets år 2015 har miljø- og plansjef valgt å gå inn å tilføre ekstra naturkunnskap og friluftslivsferdigheter i småskoletrinnet sin uteskole-undervisning. Prosjektet skal gå ut skoleåret. (kortversjonen)

I friluftslivets år skal ungene bli glad i naturen på Utsira, oppleve utendørs mestring og føle seg trygg på tur. De to første uteskoledagene har tema: Se opp - se ned! Vi ser på fugler og moser/lav.

Vi hadde 'se-ned-dagen' på fredag :-) Vi slo leir på toppen av en tørrbakke over tårngammen. Mål for turen var å finne flest mulig moser og lav. Vi fortalte om ulik bruk og nytteverdi til ulike moser og lav opp gjennom tidene. Det var også naturlig å ta en link til samene som kanskje er mest knyttet til lav via deres reinsdyr-kultur. Atle joiket 'den hvita renen' og siden joiket han alle ungene og Marit.

Ungene var ute på jakt etter navlelav, en svart papir-lignende lav som vokser på stein og fjelltopper. Navlelav er den eneste lav som kan kokes og spises direkte uten luting. Lav er naturens havregrøt/spagetti og inneholder over 50% karbohydrater og er kanskje den viktiste nødkost som finnes ute i naturen. Vi fant en nær slekting (blærelav) som vi kokte sammen med reinlav og bakepulver. Blærelav er mest kjent som en god lav til farging av garn. Blærelaven smakte helt greit mens reinlaven burde ha litt kraftigere lut.

Småskoletrinnet har et godt turgrunnlag og er en sprek, livlig og lydhør gjeng. Uten å tenke over det så utforsket de begge toppene på Børge og Tromofjell på egen hånd på under en halv time.

Registrerte arter på turen: 

blærelav Lasallia pustulata       Utsira, Utsira     Ro   06.03.2015            

pigglav Cladonia uncialis       Utsira, Utsira     Ro   06.03.2015               

lys reinlav Cladonia arbuscula       Utsira, Utsira     Ro   06.03.2015     
    
grå reinlav Cladonia rangiferina       Utsira, Utsira     Ro   06.03.2015     
    

engkransmose Rhytidiadelphus squarrosus       Utsira, Utsira     Ro   06.03.2015     


  

narremose Pseudoscleropodium purum       Utsira, Utsira     Ro   06.03.2015     
         

storbjørnemose Polytrichum commune       Utsira, Utsira     Ro   06.03.2015               

etasjemose Hylocomium splendens       Utsira, Utsira     Ro   06.03.2015     
      

berggråmose Racomitrium heterostichum       Utsira, Utsira     Ro   06.03.2015               

klipperagg Ramalina siliquosa       Utsira, Utsira     Ro   06.03.2015     
       
Blærelav

Lav-gryte