mandag 12. desember 2011

I dag er det 3 år siden første Norske kommunale tweet

Her er den første tweet til @Utsirakommune. Litt kjedelig tweet, ..men, nyttig informasjon til våre innbyggere. Det er i dag 3 år siden Utsira Kommune som første Norske Kommune kom seg på mikroblogg-tjenesten Twitter.

Kommunen har lenge hatt fokus på Sosiale Medier og mangfoldet av nyttige kanaler som finnes på web. Vår satsing på Sosiale Medier har gitt oss muligheten til å følge med på hva som skrives om Utsira, samt gitt oss god drahjelp i å nå våre visjoner.
Her kan du lese i våre favoritt-tweets (historie fortelling). I starten var mikrologgtjenestene twitter.com og identi.ca de viktigste kanaler for å styre folket inn på våre hjemmesider. Nå er twitter blitt mer en kanal for å komme i dialog med våre Utsira-venner.

Vår Facebook side har overtatt mer av informasjons-strømmen rett ut til folket, og vi som de fleste andre kommuner feeder fra Facebook til twitter.

Vi håper at våre (fortiden 861) trofaste twitter-venner fortsatt føler at det er interessant å følge med på tweets fra Norges minste kommune i folketall.

Takk til Andreas B. Eriksen som minnet oss om vårt lille jublieum :-)


onsdag 14. september 2011

Padde på Utsira

Padde eller Nordpadde som den ble hetende i 2009 er ikke tidligere registrert på Utsira! Padden kan bli hele 30 år gammel så det er vanskelig å si når den har kommet til Utsira? Vi må anta at det er noen som har hatt padden med fra fastlandet. Noen som kjenner til dette?

Padden ble observert på riksvegen mellom Myre og Skare den 14. september. Dette utgjør et sent funn. På denne tiden av året holder paddene nå på med å gå i dvale på en tørr plass under en vedstabel eller ned i en bergsprekk.

Med en padde på 6,15 km2 og 2 mil til land så sier det seg selv at det skal være litt flaks for at padda vår finner en partner?

http://artsobservasjoner.no/virvel/bilder/top_logo_nor.gifUtsira har nå 11 registrerte pattedyr, amfiber og reptiler. Tidligere er det registrert disse arter: Buttsnutefrosk Rana temporaria 2 apr 2011, Brunrotte Rattus norvegicus 6 okt 2009, Liten skogmus Apodemus sylvaticus, 3 okt 2009 Steinkobbe Phoca vitulina 23 feb 2011, Havert Halichoerus grypus 22 jun 1992, Kvitnos Lagenorhynchus albirostris 26 jun 2001, Kvitskjeving Lagenorhynchus acutus 1 okt 1999, Spekkhogger Orcinus orca 22 mai 2004, Grindhval Globicephala melas 22 jun 2011, Nise Phocoena phocoena 23 mai 2008
Du kan registrere dine egne funn på artsobservasjoner.no enten du er interessert i fugler, blomster, pattedyr eller fisk. Vi anbefaler også miljolare.no som er best på sommerfugler og har egne tema for skoleklasser. Her er Utsira Skole sine sider på miljolare.no

fredag 17. juni 2011

Klimatur 16. juni - Tema: Klimautslipp og kystlynghei

http://www.utsira.kommune.no/organisasjonen/planogmiljo/enogkli/Energiok/2011/forside%20kalenderutsirapuls%20i%20250.jpg
Kystlynghei-bukett.

Menneskeskapt utslipp fra transportsektoren gir økt innhold av CO2 og NOX i atmosfæren og bedre vekstvilkår for planter. Skogbruksnæringen burde juble for raskere tilvekst, men utslippene favoriserer bare noen få arter og er en stor trussel mot artsmangfold i våre naturmiljø.

I høgfjellet kryper tregrensa en høydemeter høyere opp i løpet av et år og fjellets smaragder, rødsildre og reinrose forsvinner som en følge av økte utslipp av næringsstoffer til luft. Det samme skjer i vår kystlynghei på Utsira. Plantene som vokser i kystlyngheia er nøysomme og liker ikke for mye næringsstoffer. Kystlynghei har oppstått som en følge av 1000 år med kraftig beiting av Sau, Storfe og Hest. Det er ikke bare planter men også mange truede sopparter og insekter er avhengige av samspillet som skjer i kystlyngheia.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDUNBogereV6fMNIv9kv5jYxyJljwDWU1-MQ5Ghn7iRxc-aWPK Kystlynghei er på retur i hele Europa.

Norsk Institutt for Naturanalyser (NINA) via Artsdatabanken.no har utarbeidet en egen Rødliste for Naturtyper (2011). Her er kystlynghei pekt ut som en av 15 truede naturtyper i Norge. Utsira Kommune har således et Nasjonalt ansvar å ivareta kystlynghei i kommunen.
Utsira Kommunestyre innstillet på å legge inn rødlistede naturtyper inn i temakart i forbindelse med en ideedugnad til arealdelen av kommuneplan. Sendes ut på høring i løpet av sommeren 2011 (kommunen har tidligere registrert tidligere slåtteenger inn i temakart fra 2004).

Klimaturen den 16. juni - de fire oppmøtte som trosset et kraftig regnvær, tok en vandring i kystlyngheia langs Nordsjøløypa fra Nordvik til Merkeskogen. Vi registrerte alle planter langs turen.

Vi fant 20 typiske kystlynghei arter: Røsslyng, Krekkling, Blokkebær, Skrubbær, Småbjønnskjegg, Heiblåfjær, Kystmaure, Kystmyrkleg, Kornstarr, Smyle, Duskmyrull, Torvmyrull, Tepperot, Blåbær, Blokkebær, Bjønnkam, Tiriltunge, Krypvier, Tettegras og Flekkmarihand. Slideshow 'Kystlynghei på Utsira'

Vi fant også 4 innvandrede arter (ikke typiske for kystlynghei): Rødkløver, Hvitkløver, Englodnegras og sitkagran.

Vi har lagt inn artene i artsobservasjoner.no/vekster/ som er en nasjonal base hvor du kan legge inn egne planteobservasjoner. På artsobservasjoner.no finnes det baser for fugl, fisk, småkryp, amfibier, pattedyr og store rovdyr.

Her finner du en komplett planteliste for Utsira Kommune.

På søndag er det villblomstens dag. Ta deg en tur ut i vestremarka å hjelp oss med å finne dverglin.

Posted by Picasa

tirsdag 14. juni 2011

Trivelige Siradagar 2011

Fantastisk kjekke Siradagar på Utsira i helgen! Smilende gjester, artige programinnslag, mye gående og syklende folk, flott sommersol og tidvis blikk stille hav.Her er et lite slideshow som viser litt av mangfoldet i Siradagar 2011.


Takk til årets Siradagar komite for et knirkefritt og velregissert arrangement.

onsdag 18. mai 2011

17 mai Feiring på Utsira 2011 – Utsira Kommune – Picasa Nettalbum

Vel overstått! Her er mimrebilder fra 17 mai feiringen på Utsira 2011. Takk til alle som var med å lagde fine rammer omkring feiringen på Utsira. En spesiell takk til årets 17 maikomite, korpset, musikkskolen, 17 mai taler Arvid Otto Mørch og krans nedlegger Frode Skare.


tirsdag 12. april 2011

Klimatur 2 - Tema: Forsøpling og forbruk

Tur til Småvågane torsdag 7. april. Utgangspunktet for denne turen var å støtte opp omkring Solveig Egeland sitt søppeltokt på Utsira. Der hun sammen med Utsira Skole skal bygge hytta 'Håpet' av marint søppel og havrekster som driver i land på Utsira. Håpet skal bygges i Småvågane.

Derfor fikk Klimatur nr 2 Tema: Marin søppel

De 22 deltakerene som var med på klimaturen, ryddet strekningen fra Nordvikvågen til Indrevik. Selv i kraftig vind fikk vi en lun opplevelse i Småvågane hvor vi grillet bananer på bål av havrekster. Her er slideshow fra andre klimatur i Småvågane:Bakgrunnstoff til Marint Søppel:
- Rapport om plasten i havet fra Klima og forurensnings dir.
- Her er videoer fra NyperosaWeb og Solveig Egeland sitt søppeltokt på Utsira.
- Kuriosa: Marint søppel langs strendene våre har lenge vært et stort problem. Her kan du se tabell fra Viggo Ree sin søppeltaksering på Utsira i 1974. Særtrykk i Fauna 28: 1975.
- TED Talks En tankevekker om Plasthavet
- Kommende klimaturer (neste den 16. juni) blir lagt ut som arrangement på facebooksiden Utsira-Puls

Klimaturene våre finner du i vår Utsirapuls kalender. Vi har som mål å gå 7 klimaturer i løpet av 2011. Neste blir den 16. juni. Tiltaket er første skritt i vår Energi og klimaplan. Hvor Utsira Kommune har som mål å bli en CO2 nøytral kommune innen 2020.

Takk til de som var med å ryddet i Småvågane - Veien fram mot 2020 må vi fokusere på mindre forsøpling og få til innsamling av plastavfall som har lang nedbrytningstid i havet.

søndag 20. mars 2011

Stor dugnad med fjerning av Sitkagran på Utsira

Kanskje ikke det mest skogvennlige fokuset i Skogåret 2011?
.. Men sitkagran Picea sitchensis er en stor trussel for artsmangfoldet i tørreng, fukteng, kystlynghei og stivgresshei på Utsira. Sitkagrana er en av 6 høyrisiko-arter på vår Svarteliste for Utsira Kommune, en liste over introduserte (innvandret i vårt naturmiljø ved hjelp av menneskelig aktivitet) arter som kan gjøre stor skade på naturlige naturmiljø på Utsira.

Sitkagrana sprer seg fort ved frøspredning og skuddstiklinger fra hengende grener. Det er mulig å finne flere frøskudd ute på Kvitagro flere kilometer fra plantet sitkagran.


Dugnad i panorama
På lørdag var det første store fellesdugnad for bekjemping av frøspredd gran på Utsira. Dugnadsgjengen på 14-16 mann fjernet over 1000 småskudd og flere hundre 2-3 meter høge trær som var forvillet seg fra Varen og nord mot Skjevikje.

Fuglafolket fra Utsira Fuglestasjon var den ivrigste gjengen i dugnaden! For mye sitkagran gjør det vanskelig å finne fugler som gjemmer seg. En av grunnene til at flere sjeldne fugler dukker opp på Utsira er at det er lite trær her ute og at de skjeldne fuglene dukker opp i hagene til huseierene på Utsira. Ved store skoger av sitkagran blir det like vanskelig å finne fugler som inne på fastlandet.

Tiltaket har også stor verdi for våre sauebeiter og kulturminner som er i ferd med å forsvinne inn i en mørk småskog. Lørdagens dugnad var viktig med tanke på fjerning av villskudd som har rammet inn den gamle fyrveien, hvor de fraktet parafin med hest og kjerre fra fyrnaustet og opp til Utsira Fyr.
Les mer om dugnaden på kommunen sine hjemmesider.

Kampen mot vill spredning av Sitkagran er igang! Takk til alle som var med å bidro på den første sitkadugnaden.Atle Grimsby / Arnstein Eek
Miljø og plansjef / Kulturminneansvarlig

torsdag 10. mars 2011

Vi følger problemer som rapporteres på Utsira fra fiksgatami.no

Den 7 Mars ble www.fiksgatami.no lansert, en innbyggerportal for tilbakemeldinger til kommunene om feil og mangler i ditt fysiske nærmiljø. Nettstedet drives og utvikles av NUUG-miljøet, med støtte og bistand fra norske Friprogsenteret.

Legg til et bokmerke på fiksgatami.no, ha den på mobilen og rapporter inn hvis du finner non problem på din vei.
Les mer om hva de mener om fiksgatami.no i Bærum Beta og Oslo Beta

www.fiksgatami.no er en norsk versjon av www.fixmystreet.com fra MySociety.org, kjent for flere webbaserte demokrati-prosjekter i England. Den norske versjonen er finansiert av Friprogsenteret, og driftes av det norske NUUG-miljøet.

Deler av tekst og bilde er lånt av Bærum Beta blogg

Posted by Picasa

torsdag 20. januar 2011

Ny brannbil


På onsdag fikk vi ny brannbil og tre nye ånderettsvernutstyr. Brannkorpset på Utsira er nå fullt rustet for innsatsnivå 0 - slukking i døråpning. Brannkorpset har god veiledning fra Karmøy Brann- og redningsvesen, og på onsdag hadde vi besøk av brannsjefen vår Tor-Inge Henriksen som er Brannsjef i Utsira og Karmøy Kommune. Det er en ekstra trygghet å ha et faglig dyktig og velfungerende brannkorps i ryggen.

Utsira Brannkorps har 18 øvelsestyper fordelt på 9 årlige øvelser. Karmøy Brann- og redningsvesen er her ute og øver Utsira Brannkorps fem av disse øvelsene. I dag blir det første øvelse i ny bil.

Siden traktorhengerens tid har Utsira Kommune hatt tre ulike brannbiler.

http://lh3.ggpht.com/_fnO0rDQVElw/TTgO5J1m-2I/AAAAAAAABnE/IDlL0daLq4M/brannvernleder.jpgBrannvernleder
Utsira Brannkorps
Kenneth Klovning

onsdag 5. januar 2011

Første dag i nybygget 'SiraKompasset' for skole og barnehageKjekk dag for elever og barnehagebarn på Utsira! I dag fikk de sin første dag i nybygget vårt i SiraKompasset. De vil få god tid til å gjøre seg kjent med bygget fram mot den offisielle åpningen fredag den 4. februar 2011. Vi ser fram til å invitere alle Sirabuer og samarbeidspartnere i byggeprosjektet til denne markering.

Sjekk ut lysbilder fra første dag for skolen og barnehagen i Kompasset: (Slideshow)
første dag i kompasset