søndag 20. mars 2011

Stor dugnad med fjerning av Sitkagran på Utsira

Kanskje ikke det mest skogvennlige fokuset i Skogåret 2011?
.. Men sitkagran Picea sitchensis er en stor trussel for artsmangfoldet i tørreng, fukteng, kystlynghei og stivgresshei på Utsira. Sitkagrana er en av 6 høyrisiko-arter på vår Svarteliste for Utsira Kommune, en liste over introduserte (innvandret i vårt naturmiljø ved hjelp av menneskelig aktivitet) arter som kan gjøre stor skade på naturlige naturmiljø på Utsira.

Sitkagrana sprer seg fort ved frøspredning og skuddstiklinger fra hengende grener. Det er mulig å finne flere frøskudd ute på Kvitagro flere kilometer fra plantet sitkagran.


Dugnad i panorama
På lørdag var det første store fellesdugnad for bekjemping av frøspredd gran på Utsira. Dugnadsgjengen på 14-16 mann fjernet over 1000 småskudd og flere hundre 2-3 meter høge trær som var forvillet seg fra Varen og nord mot Skjevikje.

Fuglafolket fra Utsira Fuglestasjon var den ivrigste gjengen i dugnaden! For mye sitkagran gjør det vanskelig å finne fugler som gjemmer seg. En av grunnene til at flere sjeldne fugler dukker opp på Utsira er at det er lite trær her ute og at de skjeldne fuglene dukker opp i hagene til huseierene på Utsira. Ved store skoger av sitkagran blir det like vanskelig å finne fugler som inne på fastlandet.

Tiltaket har også stor verdi for våre sauebeiter og kulturminner som er i ferd med å forsvinne inn i en mørk småskog. Lørdagens dugnad var viktig med tanke på fjerning av villskudd som har rammet inn den gamle fyrveien, hvor de fraktet parafin med hest og kjerre fra fyrnaustet og opp til Utsira Fyr.
Les mer om dugnaden på kommunen sine hjemmesider.

Kampen mot vill spredning av Sitkagran er igang! Takk til alle som var med å bidro på den første sitkadugnaden.Atle Grimsby / Arnstein Eek
Miljø og plansjef / Kulturminneansvarlig

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar