fredag 10. august 2012

Revidert svarteliste - fremmede arter på Utsira


En svarteliste er en oversikt over fremmede arter som kan gjøre skade på vårt opprinnelige natur- og kulturlandskap. De fremmede artene er ofte introdusert fra andre kontinent via mennesker som ønsker seg prydplanter, parkfugler, eller ubevisst via handel, transport og ballast.

Utsira kommune var Norges første kommune med egen svarteliste i 2007. På Utsira er sirabuen mest kjent med kampen mot brunsnegl (Iberia skogsnegl) og forvillede frøskudd fra 70 tallets Sitkagranplantninger.  

Siden 2007 har det blitt tilført mer kunnskaper om fremmede arter som gjør skade og i desember 2011 fikk vi en egen handlingsplan i regi av Fylkesmannen i Rogaland. Artsdatabanken har oppdatert nasjonal svarteliste i 2012 og det er innført en egen forskrift mot planting av fremmede treslag gjeldende fra 1 juli 2012

Denne utgaven av svarteliste for Utsira Kommune er oppdatert med tiltak for aktuelle arter som utgjør en trussel for Utsira sitt natur- og kulturmiljø.

Nye høyrisiko-arter siden 2007 er Parkslirekne, Kjempespringfrø og Japansk drivtang! Bekjempede arter siden 2007 er Villkanin  

Les den oppdaterte svarteliste for Utsira Kommune her. 


Fagerfredløs en forvillet hageplante som kom til Utsira ca 1960, og som nå.har store ville bestand ved Lyshuset og langs veg på Aust