søndag 10. august 2014

Fantastisk Street-art happening på Utsira


Takk til Utsira Reiseliv og lokale ildsjeler. #Utsirart er nå over og vi sitter igjen med fantastisk stretart-kunst fra svært anerkjente stretart-artister.  


    Vi klipper fra vår mer ungdommelige og enklere tumblr-blogg:
Almost like a movie.. Stik left the island today, but his art will send his greetings to all travelers, with his Frigg and Frøya on the windmills. Utsira streetart-gathering #Utsirart produced over 50 streetart pieces at the island by Stik (uk), Jps (uk), atm (uk), 3F (uk), Pichi&Avo (es) and La Staa (no). More photos ofUtsira streetart.
Nesten som på film .. Stik forlot øya i dag, men hans kunst vil sende sin hilsen til alle reisende, med sin Frigg og Frøya på vindmøllene. Utsira streetart-samling #Utsirart produserte mer enn 50 streetart stykker på øya i regi av: Stik (uk), Jps (uk), atm (uk), 3F (uk), Pichi & Avo (es) og La Staa (nei). Se flere foto fra #Utsirart.