onsdag 22. desember 2010

Utsira Kommune ønsker våre blogglesere en riktig God Jul og et Godt Nytt år!Julemotivet: Sirakompasset står nå klar for innflytting, lærere og de eldste elevene holder på med å flytte utstyr og lærebøker som skal være med i den nye skolen. Til nyttår står det klar en ny kulturscene, nytt skolebygg og nytt barnehagebygg i Sirakompasset. Vi gleder oss til selve festdagen den 4. februar 2011 da Sirakompasset skal offisielt åpnes.

Takk for følget i 2010. Vi ønsker dere en riktig God Jul

søndag 12. desember 2010

Felles personalmøte og startskuddet for LEAN i alle avdelinger

 
Posted by Picasa


Onsdag den 8 desember ble det avholdt et felles personalmøte for alle avdelinger i Utsira Kommune. Viktigste punktet på agenda var oppstart av arbeidet med LEAN, en ny ledelsesteori som kom i bruk på 1990-tallet.

På norsk blir lean manufacturing omtalt som Slank produksjon og betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken fokuserer på å eliminere såkalt sløsing (waste) og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer. Det underliggende målet er å forbedre den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Sentralt i denne tenkningen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser.

Våre to LEAN implementører Bjørn Aadnesen og Arild Søyland loset oss gjennom et inspirerende oppstartsmøte. Solveig Schiz fra Haugesund Kommune orienterte oss om Haugesund Kommune sitt arbeide med lean i renholdssektoren. Kjekt å kunne spille på lag med Haugesund Kommune som er den andre kommunen på vestlandet som har startet opp med lean som ny produksjonsmetodikk for deres framstilling av varer/tjenester.