tirsdag 14. september 2010

Vedtatte retningslinjer for opptreden i Sosiale Medier

Utsira Kommune har vært en foregangskommune innen Sosiale Medier siden oppstart av Flickr bildebase i Biblioteket i 2007. Utsira var første Norske kommune på twitter i desember 2008. Bærum og Trondheim kommune har i lang tid jobbet med retningslinjer for opptreden i Sosiale Medier.

I dagens iphone/androide-samfunn viskes grensene ut mellom arbeidsliv/privatliv. For våre kunder kan det være vanskelig å vite hvilke roller våre ansatte har når dialogen går på nett/telefon og ikke et offentlig kontor.

Derfor har det vært nødvendig for Utsira Kommune å vedta egne kjøreregler for hvordan vi skal opptre i våre Sosiale nettverk. Som Trondheim Kommune så har vi delt opp våre retningslinjer i hvordan vi skal opptre på våre offisielle kontoer (A) og hvordan vi som ansatte vurderer våre ulike roller og skiller mellom privat og offentlig person (B). Se våre retningslinjer for opptreden i Sosiale Medier. Saksframlegg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar