mandag 14. mai 2012

Snegler i fokus på Biomangfolddagen 22 mai 2012


Biomangfolddagen

Internasjonal dag for biologisk mangfold

FN har utpekt 22. mai som den internasjonale dagen for biologisk mangfold. I den forbindelsen starter vi en årlig kampanje der norske skoler oppfordres til å delta. Kampanjen skal gå av stabelen hver vår, en uke før og en uke etter selve biomangfolddagen. Tema vil variere fra år til år.
I 2012 ønsker vi å sette fokus på landlevende snegler. I perioden fra 15. til 29. mai håper vi at mange skoleklasser vil delta med undersøkelser av snegler i sitt nærmiljø.
Etter at skolen har rapportert sine funn med bilder vil en ekspert (Torstein Solhøy, UiB) gå gjennom materialet og kontrollere at artsbestemmingen er korrekt. Skolen vil få tilbakemelding på alle funn som de rapporterer. Etter at eksperten har kvalitetssikret materialet vil det bli overført til den nasjonale portalen for funn av biologisk mangfold, Artsdatabankens Artskart. Da blir skolens materiale tilgjengelig for forskning og forvaltning. Skolens bidrag vil øke vår kunnskap om sneglene, og man kan på en bedre måte forvalte artene og deres leveområder.
Biomangfolddagen er et samarbeid mellom Artsdatabanken og Miljolare.no. Artsdatabanken er en institusjon som ligger i Trondheim, og som er en del av universitetet i denne byen. De som arbeider i Artsdatabanken arbeider med å samle og spre kunnskap om arter og naturtyper i Norge. Denne kunnskapen lagrer vi i datasystemer og sprer videre til alle interesserte på nettet.  For å få til dette arbeider Artsdatabanken sammen med forskere og andre som kan mye om naturen over hele Norge.
Kjekk syssel for skoleklasser og interesserte enkeltpersoner. Miljolare.no har opprettet en egen snegleside med informasjon om kampanjen. Sneglefoto som er lagt inn  på miljolare.no i perioden 15-29 mai vil bli artsbestemt av snegleekspert fra UiB.

Det finnes hele 100 arter med landlevende snegler i Norge. I Utsira Kommune er det kun registrert 3 arter (svartskogsnegl Arion ater brunskogsnegl Arion vulgaris hagesnegl Cepaea hortensis), så det bør være store muligheter for å finne nye arter på Utsira.

Brunskogsnegl er kanskje den mest kjente sneglen på Utsira som også finnes på vår svarteliste.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar