torsdag 10. oktober 2013

Stort forbedringspotensiale på service!

Utsira Kommune scorer stadig dårligere i forbrukerrådet sin årlige kommunetest på servicenivå. Det er kun fritid og kultur som leverer over landsgjennomsnitt i 2013.

Forbrukerrådet gir godkjentattest ved 75 poeng

Utsira kommune var lenge en en foregangskommune i innbyggerdialog. Vi var første kommune med konto på getsatisfaction.com og første kommune i direkte dialog på Twitter
Vi har også gjort mange grep på hjemmeside og samlet skole, folkebibliotek, innbyggerportal og turistportal inn på en portal med en nasjonal tjenestekatalog. Det vil si at alle tjenester som tilbys i kommunenorge ligger i en struktur som er felles for alle landets kommuner. Vi føler ennå at det tar tid før folket forstår at de fleste offentlige sider har en felles LOS struktur bygd med en felles temakatalog. De fleste leser nyhetssaker, men går sjelden bevisst inn via temakatalog eller fritekst-søk på en kommunal side. 

Med få saksbehandlere fordelt på mange saksfelt og ikke servicekontor/skrankefunksjon alle dager, så sier det seg selv at vi ikke kan ha ambisjoner om å toppe denne lista.

Like vel opplever vi at Forbrukerrådet sine blindtester ikke får ønsket service-nivå på web, telefon eller eposthenvendelser. Det er beklagelig. Forbrukerrådet har gjort 19 henvendelser til hver kommune fordelt på 6 sektorer.  Henvendelsene er gjort på telefon, e-post og ved søk på internett.

Vi er lette å nå i sosiale medier og mange gir oss innspill hvis de ikke finner ønsket informasjon. 


Hjelp oss med å bli bedre ved å gi oss et vink, en melding eller en tweet hvis du føler at du ikke finner ønsket informasjon eller oppnår ønsket service nivå.

Relaterte 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar