fredag 12. mars 2010

Utsira Energi til Samsø i Danmark

Representanter fra Utsira Energi deltok på studietur til Samsø. Øy samfunnet Samsø midt i Kattegat har kommet langt i Energi og klimasatsning. Samsø er 100% CO2 nøytral og er en stor nettoeksportør av fornybar energi.

Samsø har 10 havvindmøller og 11 større vindmøller på land. En av havvindmøllene eies av 280 privatpersoner på Samsø. Med en kraftpris på kr 2,50 pr kw/h så er Danskene påtvunget til å finne alternative løsninger innen forbruk og produksjon av kraft. Det er fire fjernvarmeanlegg på øya, som forsyner mellom 40-250 husstander pr anlegg og Inntil 7 km spredning på ledningsnett. Tre av disse forbrenningsanleggene ble forsynt med halm og ett anlegg med flis. Samsø har også planer for bygging av et nytt biogassanlegg.

Vi ble guidet rundt av representant fra Energi Akademiet på Samsø. Miljø- og plansjef fikk være med på lasset og fikk nyttige inputs til energi og klimaplan.

Utsira Energi ved Energi Akademiet på Samsø:

Jostein Nilsen UK, Tore Tagholdt Lyse Kraft, Inger Haavik Haugaland Vekst, May Britt Vihovde Haugaland Vekst, Arna Leidland UK, Jarle Nilsen UK, Atle Grimsby UK.

Slideshow fra turen her:

Utforske Samsø med google street view? Eller andre Google-map service fra Samsø

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar